دهم بهمن جشن سده خجسته باد!

sadeh

جشن سده یکی از مظلوم ترین و غریبانه ترین جشن های فراموش شده است. جشنی که به اهمیت نوروز و مهرگان بوده است. متاسفانه جشن مهرگان هم فراموش شده است. اما خوشبختانه تیرگان و اسفندگان در حال زنده شدن است اما هنوز شایسته شکوه گذشته نیست.

وظیفه همگانی ما ایرانی ها و همسایگان ایرانی تبار ما این است که هویت ملی خود را دوباره زنده کنیم و عمق فرهنگ و مفاهیم بزرگ انسانی نهفته درون آنها را به جهان بشناسانیم.

برای جشن سده چند مفهوم آورده شده است گفته می شود سد به معنی صد هست و چون در گاهشماری خیلی کهن زمستان را از اول آبان در نظر می گرفتند و امروز یعنی ده بهمن صدمین روز بوده است. (تنها دو فصل داشتیم تابستان 7 ماهه و زمستان 5 ماهه) اما نظریه دیگری وجود دارد که سده را کلمه کهن به معنی ” برآمدن و برخاستن” می داند و به نظر دومین نظریه درست تر باشد.

چون در قدیم بر این باور بودند که در سده گرمای درونی زمین به سطح بر می آید و دیو سرما شکسته خواهد شد و روز به روز بعد از سده خاک و زمین گرمتر شده و این در واقع مقدمه و پیش درآمد نوروز بزرگ است. و تا نوروز در این میان البته سه یا چهار جشن بزرگ دیگر هم قرار دارد.

اما در این روزگار به دلایل رقابت های اقتصادی صنف روحانیون و مذهبیون با رامشگران و بزمگردانان، این جشن ها همیشه در فشار نابودی و حذف بوده اند چونکه نان عده ای فقط در عزا و ماتم و نوحه و گریه بوده است.

اما جای گله بزرگتری از ده ها شبکه تلویزونی و ماهواره ای است که این همه ادعای ایران ایران و آریایی گری و این جور چیزا می کنند اما دریغ حتی یکی از آنها به جشن بزرگ سده نمی پردازند. جشن سده ظاهرا تا روز مرگ ناصرالدین شاه برگزار می شده است گویا بعلت مرگ او دیگر در سالهای بعد به فراموشی رفته است.

اما این جشن در شمال ایران و بسیاری از استان ها و اقوام های دیگر به صورت های دیگر تا به امروز برگزار می شده و غالبا به عنوان جشن “آغاز چله دوم” شناخته می شود که آش و غذای خاصی می پزند. اما زرتشتی ها با شکوه زیاد هنور آن را البته با ترس و فشار و بهانه گیری های مختلف از نهادهای حکومتی هر سال برگزار می کنند. آنها آتش بزرگی بر می افروزند و آتش جشن سده به معنی نزدیکی پایان زمستان و آتش آن بزرگترین آتش بلند جشن های ایرانی است حتی از آتش نوروز هم بزرگ تر بوده است. بسیاری از مسلمانان هم در روز جشن سده با زرتشتی ها به شادمانی می پردازند. بویژه در کرمان که در روز جشن سده کل مردم شهر به تماشای آیین سده می روند.

از تلویزیون های ماهواره ای انتظار خیلی بیشتر است به جای این همه حرف منفی زدن و نکات منفی زندگی روزانه را دوباره خورد مردم خسته دادن و غر زدن های بی فایده بهتر است کارهای فرهنگی بکنند و این جشن های بزرگ باستانی زیبا را زنده کنند و حداقل از آن در تلویزیون های خود نامی ببرند. چطور این همه ادعای ایرانی گری دارند ولی اصلا نمی دانند سده چیست .

بایست و وظیفه تک تک ما ایرانی ها این است که امروز غروب سده را با روشن کردن شمع با هم یا تک تک گرامی بداریم و سال به سال آتش سده فروزنده تر باد.

پاینده ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *بازگشت به بالا


فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر

  
  job