جشن شهریورگان را پاس بداریم

sharivrgan

شهریور روز از شهریور ماه باستانی (پیش از خیام) می باشد که در چهارمین روز هر ماه به نام شهریور است اما در ماه شهریور روز شهریور یعنی روز چهارم برابر با ۳۰امردادماه کنونی جشن خجسته شهریورگان است و به نام امشاسپند توانای خشترا یا شهریور می باشد جشن شهریورگان جشن شهریاری است . چنانکه گفته شد این فرشته مظهر پادشاهی آسمانی و نماد فلزات است و همیشه خواهان فر و بزرگی و نیرومندی می باشد در جهان مادی نگهبان زر و سیم و فلزات دیگر و دستگیر بینوایان و فرشته مهربان است .
این جشن بپادشاهان دادگر هم بستگی داشت که نماینده شهریاری و حاکمیت آسمانی و خداوند بر زمین بود در این جشن باید بحضور پادشاهان بروند و شادباش بگویند.
ابوریحان در صفحه ۲۵۱ترجمه آثار و الباقیه می نویسد ((شهریور ماه روز چهارم آن شهریور روز است و آن به مناسبت توافق دو اسم جشن می باشد و آنرا شهریورگان گویند . معنی شهریور دوستی و آرزو است شهریور فرشته ایست که بجواهر هفتگانه از قبیل طلا و نقره و دیگر فلزات که برقراری صنعت و دوام دنیا و مردم بآنها بستگی دارد موکل است )).

با آگهی رسانی به دیگران این جشن های باستانی و فرهنگمان را پاس بداریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *بازگشت به بالا


فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر

  
  job