شهدای میدان مین عملیات رمضان

میدان مین

این عکس مربوط به صبح بعد از عملیات رمضان است و در آن پیکر شهدایی دیده می شود که جانشان را فدا کردند تا مسیر باز شود.

ﺷﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﻣﻀﺎﻥ و زمانی که ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﻦ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ بین ۱۵۰ ﻧﻔﺮ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ،۲۰ ﻧﻔﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺍﺯﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﻦ، ﺭﺍﻩ را ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺒﻮﺭ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺯ می کنند. این عکس تا کنون اجازه پخش نداشت.

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *