شهدای میدان مین عملیات رمضان

میدان مین

این عکس مربوط به صبح بعد از عملیات رمضان است و در آن پیکر شهدایی دیده می شود که جانشان را فدا کردند تا مسیر باز شود.

ﺷﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﻣﻀﺎﻥ و زمانی که ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﻦ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ بین ۱۵۰ ﻧﻔﺮ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ،۲۰ ﻧﻔﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺍﺯﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﻦ، ﺭﺍﻩ را ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺒﻮﺭ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺯ می کنند. این عکس تا کنون اجازه پخش نداشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *