Thursday, 7. September 2017  ir    ir ir
زنان در ورزشگاه زنان در ورزشگاه
جواد خیابانی، کارشناس و مجری فوتبال نیز در رابطه با موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها گفت: مسئله را خودمان بزرگ می‌کنیم؛ چطور می... زنان در ورزشگاه

جواد خیابانی، کارشناس و مجری فوتبال نیز در رابطه با موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها گفت: مسئله را خودمان بزرگ می‌کنیم؛ چطور می شود که حضور خانم ها در همه فضاهای اجتماعی مثل نماز جمعه، سینما، جبهه، راهپیمایی ها و… در کنار مردان موردی ندارد، ولی در ورزشگاه ها نباید باشند؟

خیابانی ادامه داد: به نظر من جامعه مخالفان بسیار اندک است و برای حل موضوع، جامعه باید این اطمینان را به مخالفان که البته تصمیم گیر هم هستند بدهد که اتفاق خاصی قرار نیست بیافتد.

وی افزود: سئوال مشخص من این است که مگر در سینما اتفاق خاصی می‌افتد؟ من تعجب می‌کنم چون در محیط سینما به دلیل تاریکی فضا امکان نگرانی مسئولان نسبت به ورزشگاه ها که در آن از تاریکی خبری نیست، باید بیشتر باشد.

این کارشناس فوتبال ادامه داد: من در گزارش های خارجی خودم معمولاً با اشاره به خانواده هایی که در استادیوم هستند به این موضوع اشاره می‌کنم و معتقدم زنانی که در جامعه کار می‌کنند و دوشادوش مردان در همه فضاهای اجتماعی هستند، باید در ورزشگاه‌ها نیز حاضر شوند.

وی در پایان راهکاری برای حل مشکل نیز پیشنهاد داد: راهکار این است که با بانوان کمی مهربان تر برخورد کنیم و آنها را باورکنیم. من پیشنهاد می‌دهم برای آزمایش کردن این اتفاق مثل برخی قوانین فوتبال که اول در یک فضای کوچک آزمایش و بعداٌ به شکل گسترده عملیاتی می‌شود، موضوع ورود خانم ها به ورزشگاه ها را از یک ورزشگاه شروع کنند و اگر اتفاق نامطلوبی افتاد، مانع از تکرار آن شوند. ولی من مطمئن هستم اگر مسئولان ورزشگاه یک شهر را برای ورود بانوان آزاد کنند، نه تنها اتفاق بدی نخواهد افتاد بلکه تأثیرات خوبی نیز خواهد داشت.

Perse

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *