Category: ایران شناسی

داریا یا نقش رستم؟

pasargad_1

برجای مانده های باستانی ایران همگی نام های زببا و رویایی دارند اما مردم در قدیم از علم تاریخ بی بهره بودند وخیلی جاها را پس از اسلام با نام سلیمان و مادر سلیمان نام نهادند. البته هر کدام به ترتیب به میترا و آناهیتا ارتباط دارند. مکان هایی که با دختر شروع می شود همه پرستشگاه ناهید و ایزد آب بوده است.

اما یکی از نام های نازیبا و بی ربط  نقش رستم هست. تخت جمشید هم زیبا نیست بلکه نام اصلی آن پرسه یا پارسه هست.

باید ببینیم نیاکان ما پیش از تاراج و یورش تازیان به نقش رستم چه نام نهاده بودند اما فعلا ما می توانیم تا کشف نام واقعی به خاطر آرامگاه داریوش آنجا را ” داریا ” بنامیم.

خوشبختانه نام مادر سلیمان به مرور به نام اصلی آن یعنی پاسارگاد برگشت.

یا مثال دیگر آتشکده آذرگشنسب را تخت سلیمان نامیدند در حالیکه نام زیبای آن همان آذرگشنسب یعنی آتشی همچون اسب نر تنومند آماده برای جفت گیری است.

سه گونه آتش و آتشکده بزرگ و ورجاوند مقدس داریم. ادامه نوشته

Share