Category: ویدئو

سخنرانی محیسنی قاضی شرعی جیش الفتح

سخنرانی محیسنی قاضی شرعی جیش الفتح و وجوب قتل علویان و شیعیان از دیدگاه او:
“خداوند تقریبا هر جرمی را می بخشد، به جز کشتن ناعادلانه مسلمان (سنی مذهب و قاعدتا سلفی از دید این جماعت)، مگر اینکه فتوایی از محکمه شرعی دستور داده باشد و فتوا توسط علما صادر شده باشد. پس این یک موضوع واضح است. اما اگر او یک نصیری (علوی) یا رافضی (شیعه) بود، کافیست بسم الله بگویید و او را بکشید…”! ادامه نوشته

بازگشت پارسیان!


پارسیان بازگشتند تا اهریمن را پهنه بزرگ ایران فرهنگی بیرون کنند ادامه نوشته

عشق فقط ایران

 

 

love iran


فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر

  
  job